Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

BioenergiMagasinet

bioenergi maj2016

Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

Klimarådet offentliggør i dag deres årlige rapport med fokus på afgifter. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt glæder sig over, at anbefalingerne på flere områder understøtter regeringens linje på klimaområdet.

Klimarådets anbefalinger er koncentreret om afgifter og forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger. I rapporten konstaterer Klimarådet bl.a., at et øget forbrug af el er en forudsætning for den grønne omstilling, og at der kan være behov for at se nærmere på, om elafgifterne har det rigtige niveau.

Klimarådet påpeger, at varmepumper er en samfundsøkonomisk billigere varmekilde end biomasse, men at afgifter i visse tilfælde gør biomasse billigere. For at fremme brugen af varmepumper bør afgiften på el til opvarmning sættes ned, mener Klimarådet.

"Jeg er enig i, at der er behov for at se på mulighederne for at bruge mere elektricitet fx til opvarmning. Derfor kigger vi også på det i den igangværende afgifts-og tilskudsanalyse. Regeringens forslag om at fjerne PSO’en er et skridt i den rigtige retning. Dermed sænkes elprisen markant for husholdninger og erhverv – også til opvarmning”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Elbiler og afgifter
Klimarådet behandler også afgifter på elbiler og peger i rapporten på, at der skal flere elbiler på de danske veje, hvis vi skal leve op til det kommende 2030-mål i EU for landbrug og transport. Rådet foreslår bl.a. en afgiftslempelse på elbilernes batterier, som skal finansieres via en forhøjelse af ejerafgiften.

”Klimarådet har ret i, at vi får en udfordring med at reducere CO2-udledningen i transportsektoren frem mod 2030. Jeg mener dog ikke, at det skal være dyrere at være bilejer. Den rette tilgangsvinkel på transportområdet er at arbejde for at skabe de mest hensigtsmæssige rammevilkår i EU, som kan understøtte en omkostningseffektiv udvikling i transportsektoren i hele EU”, siger energi-, forsynings- og klimaministeren.

Udfordringer med EU’s klimamål i 2030
Klimarådet sætter i deres rapport også fokus på de kommende EU-forhandlinger om byrdefordeling af EU’s 2030-mål. Klimarådet fremlægger en række forslag til Danmarks forhandlingsposition, der skal sikre en omkostningseffektiv indsats i Danmark, herunder brug af fleksibilitetsmekanismer og rammer for landbruget, der kan sikre, at det kommende klimamål ikke går unødigt hårdt ud over dansk landbrug.

”Jeg er glad for, at Klimarådet anerkender den store udfordring, Danmark står overfor, når det gælder det kommende 2030-mål for de såkaldte ikke-kvotebelagte sektorer, som omfatter landbrug, transport og boliger. Klimarådet er kommet med en række gode indspil til, hvordan vi kan håndtere udfordringen. Målet er at sikre, at både EU og Danmark kan føre en mere effektiv klimapolitik, hvor vi fokuserer indsatsen der, hvor vi får mest for pengene. Og faktisk har regeringen arbejdet aktivt for netop den fleksibilitetsmekanisme og håndtering af landbruget, som Klimarådet foreslår”, slutter Lars Chr. Lilleholt.

Regeringen tager endeligt stilling til rapportens anbefalinger senere på året i den klimapolitiske redegørelse for 2016.

Om Klimarådet
Klimarådet er et uafhængigt råd, der er oprettet som følge af klimaloven. Rådet udgiver i henhold til klimaloven årligt en rapport med anbefalinger til regeringen.

Kilde: Kemin.dk

Et årligt overskud på 1,5 til 2,5 millioner ton halm giver grundlag for en massiv vækst i biogasproduktionen i de kommende år.

Eftersom biogas er suverænt til at reducere CO2-udledningen i transportsektoren, rummer netop halmen et kæmpe potentiale for at gøre transportsektoren grønnere.

Læs vores nye artikel under Viden, hvor du blandt andet får et estimat på, hvor meget gas der kan produceres i Danmark årligt, hvis al halm og husdyrgødning udnyttes til biogasproduktion, og hvor mange gasdrevne sættevogntog, der kunne køre på gassen. Desuden fortæller vi, hvor meget CO2-reduktion, der potentielt set vil kunne opnås beregnet ud fra Energistyrelsens seneste drivmiddelanalyse.

Du kan finde artiklen her.

bente nielsen midtjyllandAnvendelse af biogas til transport er et fokusområde for Region Midtjylland, der allerede er godt i gang. Sådan lød budskabet fra Bente Nielsen, næstformand i det midtjyske regionsråd, ved Roadshowet Biogas til Transport i Herning den 9. maj.

HMN Naturgas og TINV Netværk for gas til transport holder et arrangement med fokus på LNG, rammevilkår, økonomi, udbudsprocesser, grøn gas og teknik.

Det sker i forbindelse med at gasbilrallyet ”Blue Corridor” for 10. gang kører rundt om Østersøen i gasbiler med stop i ni lande. Rallyet er organiseret af russiske Gazprom og tyske Uniper NGV (Natural Gas Vehicles). Arrangementet foregår hos HMN Naturgas I/S, Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, kl. 9.30.

Se program og tilmelding her

iveco minister

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og driftschef Jan Skov Pedersen (th) fra Frode Laursen besigtigede det nye Iveco sættevogntog som anvender gas som drivmiddel. På billedet ses også Bente Nielsen, næstformand i Region Midtjylland, samt Iveco-sælger Frits Wirenfelt fra Thybo Biler i Holstebro.

Når biogas anvendes til transport, har det dobbelt effekt, fordi det sænker udledningen af drivhusgasser både i landbruget og i transportsektoren, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, da han åbnede Roadshowet Biogas til Transport i Herning den 9. maj.

Ved roadshowet havde ministeren blandt andet lejlighed til at besigtige et nyt Iveco Stralis sættevogntog til gas, som er blevet købt af transport- og logistikfirmaet Frode Laursen. Sættevogntoget havde lagt turen forbi Herning på sin jomfrurejse.

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45